Neurodent - Katarzyna Kobus-Kotlęga, stomatologia, gabinety lekarskie
chirurgia stomatologiczna
stomatologia
neurologia
neuropsychologia
telefon
Stomatolog - Zielona Góra, Katarzyna Kobus-Kotlęga

Centrum Terapii Zaburzeń Pamięci
NEURODENT


Terapia zaburzeń pamięci

Zakres usług:
- rehabilitacja zaburzeń pamięci i innych funkcji poznawczych - podjęcie terapii możliwe jest po uprzednim przeprowadzeniu pełnego badania neuropsychologicznego
- badanie neuropsychologiczne z opinią w celu ustalenia rozpoznania i dalszego leczenia
- badanie neuropsychologiczne z opinią dla celów orzeczniczych (odszkodowawcze, rentowe)
- konsultacje neurologiczne.


Jako pierwszy i jedyny ośrodek na terenie Województwa Lubuskiego oferujemy możliwość wykonania kompleksowej diagnostyki i dalszego leczenia zaburzeń funkcji poznawczych dla pacjentów z łagodnymi zaburzeniami pamięci, we wczesnej i umiarkowanej fazie choroby Alzheimera i innych zespołów otępiennych, choroby Parkinsona, stwardnienia rozsianego oraz dla osób po udarze mózgu.
Oferujemy wykonanie diagnostyki zaburzeń pamięci poprzez specjalistyczne badanie neuropsychologiczne i ocenę neurologiczną, co umożliwi szybkie rozpoczęcie leczenia farmakologicznego i terapii zaburzeń pamięci. Prowadzimy także edukację i pomoc psychologiczną dla rodzin pacjentów z chorobami neurologicznymi.

Terapia zaburzeń poznawczych jest uznaną metodą, która daje szansę na spowolnienie skutków chorób otępiennych oraz pozwala na poprawę pamięci i innych funkcji poznawczych u pacjentów po udarze mózgu. Wskutek prowadzonej terapii pacjenci z chorobami otępiennymi przez dłuższy czas mogą samodzielnie funkcjonować i jak najdłużej cieszyć się z codziennego życia wśród najbliższych.

Prowadzimy kompleksowe leczenie farmakologiczne zaburzeń pamięci przez neurologa, natomiast terapia neuropsychologiczna prowadzona jest przez neuropsychologa. Połączenie tych dwóch metod leczenia jest najskuteczniej wpływa na uaktywnienie i podtrzymanie zachowanych funkcji poznawczych.

Proponujemy systematyczną terapię neuropsychologiczną indywidualną lub w grupach.
Zajęcia odbywają się w komfortowym, klimatyzowanym pomieszczeniu.
Terapia zaburzeń pamięci prowadzona jest po wykonaniu dokładnego badania neuropsychologicznego i postawieniu diagnozy.
Proponujemy także opiniowanie neuropsychologiczne i neurologiczne.


TERAPIA NEUROPSYCHOLOGICZNA

Terapia funkcji poznawczych w chorobach otępiennych jest oddziaływaniem pozafarmakologicznym rekomendowanym przez Interdyscyplinarną Grupę Ekspertów Rozpoznawania i Leczenia Otępień. Obejmuje różne treningi (np. prokognitywny, orientacji w rzeczywistości) i techniki terapii stymulujące pamięć, orientację, funkcje językowe, zdolności myślenia, aktywność, umiejętności praktyczne. Pozytywnie wpływa na poprawę aktywności poznawczej, społecznej i emocjonalnej pacjenta, jego poczucie bezpieczeństwa, przeciwdziała zaburzeniom zachowania, poprawia komfort życia, opóźnia rozwój otępienia i wydłuża okres w którym chory może funkcjonować samodzielnie.
Terapia funkcji poznawczych w połączeniu z terapią farmakologiczną przynosi najlepsze rezultaty w leczeniu zaburzeń o charakterze otępiennym.

Terapia neuropsychologiczna po udarze mózgu służy usprawnianiu utraconych lub osłabionych w wyniku udaru funkcji poznawczych (zaburzeń pamięci, uwagi, mowy, trudności z wyszukiwaniem słów w rozmowie, zaburzeń wzrokowo-przestrzennych, emocji, zachowania), poszukiwaniu strategii kompensacji oraz radzenia sobie z deficytami poznawczymi i emocjonalnymi skutkami choroby. Stan pacjenta po udarze mózgu nie jest ostateczny. Terapia neuropsychologiczna umożliwia odbudowywanie utraconych, czy zaburzonych funkcji, a następnie odzyskiwanie umiejętności. Jej głównym celem jest umożliwienie pacjentowi powrotu do codziennego, samodzielnego funkcjonowania lub uczenie alternatywnych sposobów radzenia sobie z względnie stałymi deficytami. Rodzaj stosowanych oddziaływań zależy od wielkości i lokalizacji udaru oraz związanych z nimi objawami. Dlatego plan rehabilitacji zawsze musi być poprzedzony indywidualną diagnozą neuropsychologiczną obejmującą funkcjonowanie poznawcze osoby.
Czas trwania terapii neuropsychologicznej i częstotliwość sesji są ustalane indywidualnie, w zależności od potrzeb i możliwości indywidualnych pacjenta. Terapia neuropsychologiczna jest szczególnie efektywna jeśli zostanie rozpoczęta możliwie szybko po zachorowaniu.


BADANIE NEUROPSYCHOLOGICZNE

Polega na ocenie funkcjonowania poznawczego, językowego, emocjonalnego i społecznego osoby, w odniesieniu do jej wieku, poziomu wykształcenia, zainteresowań, wykonywanego zawodu, ogólnej aktywności życiowej. Diagnozie takiej podlegają przede wszystkim różne rodzaje pamięci, procesy uczenia się, uwaga, mowa i funkcje językowe, funkcje wzrokowo-przestrzenne, wykonawcze, myślenie, rozwiązywanie problemów, emocje i zachowania społeczne. Celem diagnozy jest określenie możliwości wykorzystywania funkcji poznawczych w codziennym funkcjonowaniu osoby, wskazanie obszarów problemowych i dostępnych zasobów. Badanie neuropsychologiczne pozwala zdiagnozować wczesne objawy otępienia oraz zróżnicować je z osłabieniem funkcji poznawczych towarzyszących naturalnym procesom starzenia się mózgu, depresji, przemęczeniu, nadmiernemu stresowi. Wynik badania neuropsychologicznego pomaga lekarzowi neurologowi określić typ otępienia czy dynamikę przebiegu choroby.
Badanie neuropsychologiczne jest przeznaczone dla osób w każdym wieku, leczących się z powodu różnych chorób neurologicznych np. zespołów otępiennych (choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, otępień naczyniowych, czołowo-skroniowych), udarów mózgu, stwardnienia rozsianego, nowotworów mózgu i innych, ale również dla osób niepokojących się zmianami w codziennym funkcjonowaniu (np. pogorszeniem sprawności w pracy, osłabieniem pamięci, uwagi).
Badanie neuropsychologiczne obejmuje rozmowę z osobą badaną i wywiad z opiekunem, a następnie przeprowadzane są badania testowe (badanie trwa ok. 2 godzin).
logo
CHIRURG STOMATOLOG
STOMATOLOG
NEUROLOG
NEUROPSYCHOLOG
ZIELONA GÓRA

© 2019 Neurodent, Zielona Góra | Cookies

facebook